Povečanje prodaje

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analize prodaje, zalog, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

Izdelava strategije podjetja

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega stanja. Za izdelavo uspešne strategije, moramo skupaj z naročnikom prehoditi več faz, ki na koncu pripeljejo do želene strategije. Skupaj se bomo vrnili k bistvu obstoja vašega podjetja in od tam s pozitivnim pristopom gradimo naprej.

Preobrat podjetij / interim management

Začasno prepustiti vajeti osebi, ki ni iz podjetja, je v težkih časih pogosto modra odločitev. Rešitev oz. spremembe se redko skrivajo v ljudeh, ki so podjetje pripeljali v sedanje stanje. S hitrimi ukrepi in novo, v rezultate usmerjeno energijo, bogatimi izkušnjami ter strokovnostjo lahko tudi vaše poslovanje vrnemo v stabilne tirnice in vam omogočimo dolgoročno preživetje na trgu.

Poslovni načrt

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste:

⦁ pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
⦁ oblikovali strategijo razvoja podjetja,
⦁ zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
⦁ dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.

Kadrovske storitve

Urejanje kadrovskih evidenc, kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, organizacija ter organizacijska kultura, sistemi nagrajevanja ter vzpostavitev kadrovske strukture v podjetju, selekcija kadra ter učinkovito vodenje intervjujev so le nekatere od naših storitev, s katerimi boste povečali svoj kadrovski potencial.

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička, ki bi ga lahko, ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem na ključnih postavkah v vašem poslovanju, vam bomo pomagali znižati stroške na najnižjo možno raven in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Storitve

Nudimo bogat spekter svetovalnih storitev, ki pripomorejo k optimizaciji vašega poslovanja in doseganju  boljših rezultatov.

Povečanje prodaje

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analize prodaje, zalog, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

Izdelava strategije podjetja

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega stanja. Za izdelavo uspešne strategije, moramo skupaj z naročnikom prehoditi več faz, ki na koncu pripeljejo do želene strategije. Skupaj se bomo vrnili k bistvu obstoja vašega podjetja in od tam s pozitivnim pristopom gradimo naprej.

Preobrat podjetij / interim management

Začasno prepustiti vajeti osebi, ki ni iz podjetja, je v težkih časih pogosto modra odločitev. Rešitev oz. spremembe se redko skrivajo v ljudeh, ki so podjetje pripeljali v sedanje stanje. S hitrimi ukrepi in novo, v rezultate usmerjeno energijo, bogatimi izkušnjami ter strokovnostjo lahko tudi vaše poslovanje vrnemo v stabilne tirnice in vam omogočimo dolgoročno preživetje na trgu.

Poslovni načrt

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste:

⦁ pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
⦁ oblikovali strategijo razvoja podjetja,
⦁ zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
⦁ dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.

Kadrovske storitve

Urejanje kadrovskih evidenc, kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, organizacija ter organizacijska kultura, sistemi nagrajevanja ter vzpostavitev kadrovske strukture v podjetju, selekcija kadra ter učinkovito vodenje intervjujev so le nekatere od naših storitev, s katerimi boste povečali svoj kadrovski potencial.

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička, ki bi ga lahko, ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem na ključnih postavkah v vašem poslovanju, vam bomo pomagali znižati stroške na najnižjo možno raven in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Six Sigma

Six Sigma je rigorozna, osredotočena in zelo učinkovita implementacija principov in orodij za izboljšanje procesov (kakovost, čas, viri,…). Z uporabo elementov raznih pionirjev kakovosti, 6-Sigma stremi k procesu brez napak. Sigma je grška črka, ki se uporablja v statistiki za merjenje variacije. V poslovnem svetu jo uporabljamo za merjenje variacije v procesih in na podlagi teh rezultatov skušamo zmanjšati variacije v procesih. S pomočjo uporabe Six Sigme vas na preverjen, metodološko preverjen in znanstveno potrjen način zagotovo pripeljemo do boljših poslovnih rezultatov.

Investicijska dokumentacija

V primeru investiranja projektov iz naslova različnih postavk proračuna RS morajo njihovi prejemniki pripraviti ustrezno dokumentacijo.

Zakonska podlaga za pripravo investicijske dokumentacije je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006; 54/2010; 27/2016).

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijska zasnova (PIZ) ter investicijski program so osnovni dokumenti, ki jih izdelamo za vas v skladu z omenjeno metodologijo.

Team building

Odpeljati sodelavce na kraj, kjer so vsi enaki, in vzpostaviti nove odnose med njimi je cilj našega team buildinga. Običajno gre za eno- ali dvodnevne dogodke, kjer se udeleženci naučijo novih veščin medsebojnega komuniciranja in se povežejo v skupino, ki deluje za skupen cilj – team. Naš najljubši način je, da udeležence odpeljemo na tečaj preživetja, kjer se naučijo uporabnih veščin ter se ob usvajanju novega znanja poveča stopnja in kvaliteta komunikacije med udeleženci.
Nudimo tudi klasične team building programe v vaših ali drugih prostorih ter na prostem.

Če misliš, da boš uspel, 
ali če misliš, da ne boš –
v vsakem primeru imaš prav. 
Henry Ford

Povečujemo uspešnost naših strank. Na enem mestu zagotavljamo našim strankam, da s hitrimi, strokovnimi in preverjenimi storitvami vzpostavijo tak odnos z zaposlenimi, strankami in širšim okoljem, da bo njihovo poslovanje v prihodnosti bolj uspešno.