Povečanje prodaje

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analize prodaje, zalog, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

Izdelava strategije podjetja

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega stanja. Za izdelavo uspešne strategije, moramo skupaj z naročnikom prehoditi več faz, ki na koncu prinesejo želeno strategijo. Vrnemo se k bistvu obstoja podjetja in od tam s pozitvnim pristopom gradimo naprej.

Preobrat podjetij / interim management

Začasno prepustiti vajeti nekomu zunanjemu je v težkih časih modra odločitev. Rešitev oz. spremembe se redko skrivajo v ljudeh, ki so podjetje pripeljali v sedanje stanje. S hitrimi ukrepi in novo, v rezultate usmerjeno energijo, bogatimi izkušnjami ter strokovnostjo lahko tudi vaše poslovanje vrnemo v stabilne tirnice in vam omogočimo dolgoročno preživetje na trgu.

Marketing in marketinški načrt

Povečati prodajo, zmanjšati stroške oglaševanja, optimizirati marketinški portfelj, razširiti ponudbo.. ? Večna vprašanja, ki vam bodo po posvetu z nami veliko bolj jasna.

Odnosi z javnostmi

Imate pozitivno ali negativno podobo v javnosti? Jo želite izboljšati? Vas v medijih napadajo? Pričakujete krizne dogodke? V vaše poslovanje bomo vnesli načrtno usmerjeno komuniciranje, kjer vaša podoba ne bo več prepuščena naključjem.

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem in novo, pozitivno energijo v vašem poslovanju, vamo bomo pomagali znižati vaše stroške na najnižji možni nivo in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Storitve

Nudimo vam številne svetovalne storitve, ki pripomorejo k optimizaciji vašega poslovanja. Predstavljamo najbolj razširjene svetovalne storitve, nudimo pa celoten obseg svetovanja, ki bo pripomoglo z vašim boljšim rezultatom.

Povečanje prodaje

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analize prodaje, zalog, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

Izdelava strategije podjetja

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega stanja. Za izdelavo uspešne strategije, moramo skupaj z naročnikom prehoditi več faz, ki na koncu prinesejo želeno strategijo. Vrnemo se k bistvu obstoja podjetja in od tam s pozitvnim pristopom gradimo naprej.

Preobrat podjetij / interim management

Začasno prepustiti vajeti nekomu zunanjemu je v težkih časih modra odločitev. Rešitev oz. spremembe se redko skrivajo v ljudeh, ki so podjetje pripeljali v sedanje stanje. S hitrimi ukrepi in novo, v rezultate usmerjeno energijo, bogatimi izkušnjami ter strokovnostjo lahko tudi vaše poslovanje vrnemo v stabilne tirnice in vam omogočimo dolgoročno preživetje na trgu.

Poslovni načrt

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste:

⦁ pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
⦁ oblikovali strategijo razvoja podjetja,
⦁ zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
⦁ dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.

Kadrovske storitve

Urejanje kadrovskih evidenc, kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, organizacija ter organizacijska kultura, sistemi nagrajevanja ter vzpostavitev kadrovske strukture v podjetju, selekcija kadra ter učinkovito vodenje intervjujev so le nekatere od naših storitv, s katerimi boste povečali svoj kadrovski potencial.

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem na ključne postavke v vašem poslovanju, vam bomo pomagali znižati vaše stroške  in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Six Sigma

Six Sigma je rigorozna, osredotočena in zelo učinkovita implementacija principov in orodij za izboljšanje procesov (kakovost, čas, viri,…). Z uporabo elementov raznih pionirjev kakovosti, 6-Sigma stremi k procesu brez napak. Sigma je grška črka, ki se uporablja v statistiki za merjenje variacije. V poslovnem svetu jo uporabljamo za merjenje variacije v procesih in na podlagi teh rezultatov se skušajo zmanjšati le te. S pomočjo uporabe Six Sigme vas na preverjen in znanstveno potrjen način zagotovo pripeljemo do boljših poslovnih rezultatov.

Investicijska dokumentacija

V primeru investiranja projektov iz naslova različnih postavk proračuna RS morajo njihovi prejemniki pripraviti ustrezno dokumentacijo.

Zakonska podlaga za pripravo investicijske dokumentacije je Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006; 54/2010; 27/2016).

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvestijska zasnova (PIZ) ter investijski program so osnovni dokumenti, ki jih izdelamo za vas v skladu z omenjeno metodologijo.

Teambuilding

Odpeljati sodelavce na nek kraj, kjer so vsi enaki in vzpostaviti nove odnose med njimi je cilj našega teambuildinga. Običajno gre za eno- ali dvodnevne variante, kjer se udeleženci naučijo novih veščin medsebojnega komuniciranja in se povežejo v skupino, ki deluje za nek skupen cilj – team. Naš najljubši način je, da udeležence odpeljemo na tečaj preživetja, kjer se naučijo uporabnih veščin ter se ob osvjajanju novega znanja poveče stopnja in kvaliteta komunikacije med udeleženci..

Če misliš da boš uspel, 
ali če misliš da ne boš –
v vsakem primeru imaš prav. 
Henry Ford

Povečujemo uspešnost naših strank. Na enem mestu zagotavljamo našim strankam, da s hitrimi, strokovnimi in preverjenimi storitvami vzpostavijo tak odnos z zaposlenimi, strankami in širšim okoljem, da bo njihovo poslovanje v prihodnosti bolj uspešno.