Povečanje prodaje

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analize prodaje, zalog, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

Izdelava strategije podjetja

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega stanja. Za izdelavo uspešne strategije, moramo skupaj z naročnikom prehoditi več faz, ki na koncu pripeljejo do želene strategije. Skupaj se bomo vrnili k bistvu obstoja vašega podjetja in od tam s pozitivnim pristopom gradimo naprej.

Preobrat podjetij / interim management

Začasno prepustiti vajeti osebi, ki ni iz podjetja, je v težkih časih pogosto modra odločitev. Rešitev oz. spremembe se redko skrivajo v ljudeh, ki so podjetje pripeljali v sedanje stanje. S hitrimi ukrepi in novo, v rezultate usmerjeno energijo, bogatimi izkušnjami ter strokovnostjo lahko tudi vaše poslovanje vrnemo v stabilne tirnice in vam omogočimo dolgoročno preživetje na trgu.

Poslovnii načrt

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste:

⦁ pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
⦁ oblikovali strategijo razvoja podjetja,
⦁ zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
⦁ dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.

Kadrovske storitve

Urejanje kadrovskih evidenc, kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, organizacija ter organizacijska kultura, sistemi nagrajevanja ter vzpostavitev kadrovske strukture v podjetju, selekcija kadra ter učinkovito vodenje intervjujev so le nekatere od naših storitev, s katerimi boste povečali svoj kadrovski potencial.

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička, ki bi ga lahko, ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem na ključnih postavkah v vašem poslovanju, vam bomo pomagali znižati stroške na najnižjo možno raven in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

O nas

Poslanstvo:

Povečujemo uspešnost naših strank. Na enem mestu zagotavljamo našim strankam, da s hitrimi, strokovnimi in preverjenimi storitvami vzpostavijo tak odnos z zaposlenimi, strankami in širšim okoljem, da bo njihovo poslovanje v prihodnosti bolj uspešno.

Vizija:

Postati vstopna točna za uspešno poslovanje naših strank na vseh področjih njihovega delovanja.

Vrednote:

strokovnost, hitrost, odločnost, zavezanost k rezultatom, naravnanost k uspehu

Mag. Matej Intihar je izobraževanje opravil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je bil, zaradi nadpovprečnega študijskega uspeha, imenovan za asistenta pri predmetu Podjetništvo. V svoji karieri se preko 20 let ukvarja z izboljševanjem uspešnosti celotnega poslovanja ali le izbranih delov, pa naj je to kot direktor podjetja, zunanji ali notranji svetovalec oz. zunanji (interim) manager.

 

 

Njegova področja dela so med drugim: 
• Povečevanje uspešnosti prodaje 
• Priprava in izvedba preobrata podjetij
• Postavljanje in implementacija strategije podjetja, prodajne ter kadrovske strategije
• Spremembe organizacije in organizacijske kulture
• Skrbni pregledi poslovanja in podjetij
• Poslovni načrti
• Kadrovske rešitve
• Optimizacija finančnega poslovanja

Na omenjenih področjih ima izvedenih skupaj preko 200 projektov, ki potrujejo njegov osebni moto:

 

 

Dostavljam rešitve – prinašam rezultate!

 

 

Z Bionergio v vašem poslu bo šlo lažje naprej.

osnovni kapital:    7.500,00 EUR
šifra dejavnosti:    70.220
matična številka  6157041000
davčna številka:   SI73038440
vpis v sodni reg.:  OS Ljubljana
št.vložka:                SRG 2012/17930

Povečujemo uspešnost naših strank. Na enem mestu zagotavljamo našim strankam, da s hitrimi, strokovnimi in preverjenimi storitvami vzpostavijo tak odnos z zaposlenimi, strankami in širšim okoljem, da bo njihovo poslovanje v prihodnosti bolj uspešno.