Povečanje prodaje

Ključ do uspeha se velikokrat skriva v uspešni prodaji. Analize prodaje, zalog, lokacij, izkoriščenje vseh prodajnih kanalov, možnosti komuniciranja s strankami, načrtovanje akcij, izobraževanje prodajnega osebja so le nekatere od aktivnosti, ki jih opravimo, da lahko dosežete večjo prodajo.

Izdelava strategije podjetja

V poenostavljenem smislu je strategija pot od sedanjega do želenega prihodnjega stanja. Za izdelavo uspešne strategije, moramo skupaj z naročnikom prehoditi več faz, ki na koncu prinesejo želeno strategijo. Vrnemo se k bistvu obstoja podjetja in od tam s pozitvnim pristopom gradimo naprej.

Preobrat podjetij / interim management

Začasno prepustiti vajeti nekomu zunanjemu je v težkih časih modra odločitev. Rešitev oz. spremembe se redko skrivajo v ljudeh, ki so podjetje pripeljali v sedanje stanje. S hitrimi ukrepi in novo, v rezultate usmerjeno energijo, bogatimi izkušnjami ter strokovnostjo lahko tudi vaše poslovanje vrnemo v stabilne tirnice in vam omogočimo dolgoročno preživetje na trgu.

Poslovni načrt

Imate poslovno idejo in potrebujete pomoč pri uresničitvi? Poslovni načrt je zelo pomemben za zagon in rast podjetja, zato je pomembno, da ga izdela strokovnjak. Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste:

⦁ pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
⦁ oblikovali strategijo razvoja podjetja,
⦁ zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
⦁ dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.

 

Kadrovske storitve

Urejanje kadrovskih evidenc, kompetenčni modeli, sistemi nasledstev, mentorski sistemi, organizacija ter organizacijska kultura, sistemi nagrajevanja ter vzpostavitev kadrovske strukture v podjetju, selekcija kadra ter učinkovito vodenje intervjujev so le nekatere od naših storitv, s katerimi boste povečali svoj kadrovski potencial..

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Nekatera podjetja dokaj uspešno prodajajo, pa vendar ne dosegajo dobička ali jih tarejo druge težave. S hitrim ukrepanjem in novo, pozitivno energijo v vašem poslovanju, vamo bomo pomagali znižati vaše stroške na najnižji možni nivo in tako boste presežke lahko pričeli uporabljati za širitev poslovanja.

Storitve

Povečanje prodaje

Izdelava strategije podjetja

Preobrat podjetij / interim management

Poslovni načrt

Kadrovske storitve

Svetovanje pri zniževanju stroškov

Six Sigma

Investicijska dokumentacija

Teambuilding

"Z vzpostavitvijo nadzora nad denarnim tokom, stroški, prodajnimi cenami, cenami surovin ter sočasnem zmanševanju strateških nevarnostim, ki jim jih je bilo podjetje izpostavljeno, je pomagal vzpostaviti tudi dober odnos z zaposlenimi, ki so mu pri delu zaupali. Mateja lahko priporočim za izvedbo preobratov, poglobljenih analiz in izdelavo zahtevnih dokumentov, postavitev strategij, kadrovskih postopkov in operative ter optimizacije poslovnih procesov. "

Urška Rejc, direktorica S Restavracije d.o.o.

"Mag. Intiharja na osnovi izkušnje ob več sestankih in na osnovi končnega izdelka priporočam za izdelavo tržnih analiz, izdelavo finančnih projekcij, strategij, oceno tveganj ter izdelavo celovitih poslovnih načrtov. "

mag. Katja Jelerčič, članica uprave Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.

Vlagate veliko denarja, časa in energije, vaš rezultat pa je pod pričakovanji?

Pomagamo vam povečati uspešnost prodaje ter pridobiti dodatna sredstva za poslovanje. Skupaj s celovito izkoriščenostjo kadrovskega potenciala vam tako pomagamo dvigniti uspešnost in jo zagotoviti tudi v prihodnosti

Rezultati sodelovanja strank z nami:
• z 80% zalog so v enem letu dosegle več kot 9% višji promet in si tako sprostile preko 130.000 EUR vezanih v zalogah. Uspešnost prodaje se je dvignila za 35%.
• pridobitev več milijonov evrov dodatnih sredstev za poslovanje.
• uspešno izveden 20% dvig delovnih aktivnosti je stranka dosegls z manjšim obsegom kadra in si hkrati zagotovila dvig ravni zadovoljstva zaposlenih.
• s fokusom na pomembne produkte je stranka več 100.000 EUR izgube spremenila v dobiček v roku pol leta.

Zakaj ne bi uživali sadov vašega dela v polnejši meri? Skupaj bomo izboljšali vaše poslovanje ter vam omogočili, da boste enako dosegli v manj časa, da boste dvignili prodajo ter da boste imeli čas in sredstva, v katerih boste lahko uživali.

POKLIČITE NAS ŠE DANES